Македонският парламент одобри френското предложение