Роботи, демокрация и морал – фантастика ли е това?