Кантарджиев: Нямаме съмнения за резултатите от никоя проба