13 гестационна седмица седмица. Вашето бебе е с големината на слива