Проверяват служебно адресната регистрация на първолаците