Керемедчиев: Съществуването на офшорните компании не е незаконно, но е неморално