3 - ти Куплет от Химна на Народна Република България .