Промяна след 14 години: Парите за командировки се увеличават