Ръст на оборотите по Черноморието със 100 млн. лв.