ЮМРУКЪТ СРЕЩУ НЕЗРЯЩИ: Разказът на пострадалата в центъра на Несебър