Готово ли е образованието за дистанционно обучение?