Доц. Любомира Николаева – Гломб: При новия вариант на COVID няма промяна в тежестта на заболяването