България ще иска подкрепа през европейски фонд в опит за газови компенсации