СБА: 126 са смъртоносни отсечки по българските пътища