Само лицензирани таксита ще могат да упражняват дейност