СЕДМИЦАТА В ПРЕСЪХНАЛИЯ ПЕРНИК: Планове за изход под страх от хепатит