ПОЗИЦИЯТА НА УВОЛНЕНИТЕ: Говорят отстранените членове на надзора на ББР