BYE, ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ! Англия се готви да напусне на 31 януари