Д-р Милен Врабевски: Възрожденският ни принцип е всеки ако може да помага, а не да ругае държавата