3-годишно момиченце помогна за израждането на своя брат