Балъков: Задължени сме да даваме пример на поколенията