Васил Петров: Рухнахме! Възможен е срив в следващите кръгове