До културен регрес ли води свободният достъп до медия?