Хората на изкуството у нас обявиха протестна готовност