Властта, работодателите и синдикатите - почти единодушни за актуализацията на бюджета