Първи коментар на БСП след приключване на изборния ден