Подвиг: Русия си има достатъчно проблеми, не би се въвлякла в конфликт със страни от НАТО