Александър Евгениев разказва защо обича толкова много театъра