Медицинските грижи се разделят в основен и допълнителен пакет