"Темата на NOVA" в аванс: За положителните страни на пандемията