Президентът обяви датата на следващите избори и назначи служебен кабинет