Руската помощ за борба с коронавируса в Италия предизвиква противоречия