Барбалов: Трансформирането на Втора градска в инфекциозна ще започне след инструкции от Ананиев