Застрахователите представят своята гледна точка за тавана на „Гражданска отговорност”