ОПАСНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: Деца лягат върху пешеходни пътеки