Излезе ежегодният доклад на САЩ за инвестиционния климат в България