\"Свободна зона в 9 без 5\" 28 февруари 2019 – четвъртък