Големият бял свят и ние в него! “Истории от ръчния багаж” от първо лице, с гост Георги Милков! |E30