Превозвачи: Автобусът от „Струма” е бил по-стар от записаното