С книга в парка - продължава инициативата "Зелени библиотеки"