Гери-Никол: Чувствам се много щастлива, но причината не е мъж