България е пета по ръст на БВП в ЕС, сочат данни на Евростат