ректор на ВУЗ-а в Свищов не може да влезе в кабинета си втори ден