Предвижда се минимално увеличение на тока за бита с 1,89%