19 години след пожара - Студентският дом оживява на 16 декември