Как българинът прави избора между Русия и евроатлантизма?