ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ: Подкрепата за бъдещо управление - отново под въпрос