Синдикатите искат в училище да се пишат оценки и за поведение