България вече има своята Концепция за развитието на изкуствения интелект до 2030 г. (ВИДЕО)