Горанов приел апартамент от кръстника си заради земетресението през 2012 година